Termeni și condiții

Definiții și termeni

CreativeCrate – este denumirea comercială a S.C. KAT 91 S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Giurgiu, Șoseaua Sloboziei nr. 41, având număr de ordine în Registrul Comerțului J52/341/2002, cod unic de înregistrare fiscală RO 15051371.

Vă recomandăm să studiați acest document cu atenție înainte de a începe utilizarea acestui website sau a serviciilor sale

UTILIZAREA ÎN CONTINUARE A ACESTUI WEBSITE SAU A SERVICIILOR SALE ESTE ECHIVALENTĂ CU O CONFIRMARE EXPLICITĂ A ACCEPTĂRII TUTUROR PREVEDERILOR ACESTUI DOCUMENT.

KAT 91 S.R.L. își  rezervă dreptul de a modifica acest document în orice moment și în orice fel, modificările vor intra în vigoare din momentul în care vor fi introduse în prezentul document. În orice moment doriți să nu mai acceptați în întregime prevederile prezentului document, aveți posibilitatea de a nu mai utiliza acest website. Orice utilizare a acestui website sau a serviciilor sale va fi considerată un accept al termenilor și condițiilor conținute în prezentul document.

Acest website poate fi accesat public la adresa https://www.creativecrate.ro, denumit în continuare, în acest document, “CREATIVECRATE.RO”, fiind un produs al KAT 91 S.R.L., (denumit în continuare “CREATIVE CRATE”).

KAT 91 S.R.L. și CREATIVE CRATE nu pot fi făcuti răspunzători pentru modul în care un utilizator al website-ului utilizează în orice fel informaţii prezentate în acest website. CREATIVE CRATE nu îşi asumă răspunderea, în nicio situaţie, pentru nicio daună, pricinuita direct sau indirect, pentru nici o lipsă de profit directă sau indirecta (incluzând, dar fără a se limita la: daune pentru pierderea profitului, întreruperea unor afaceri, alte daune pecuniare), suferite ca urmare a utilizării sau a întreruperii utilizării informaţiilor şi serviciilor furnizate de CREATIVE CRATE

Toate drepturile de copiere, reproducere și distribuire sub orice formă sunt rezervate și aparțin CREATIVE CRATE, în conformitate cu legislația în vigoare în România.

KAT 91 S.R.L. și CREATIVE CRATE  nu pot garanta faptul că sistemele informatice sau programele software folosite pentru afişarea sau transmiterea informaţiei pe/de CREATIVE CRATE sau în orice altă formă nu conţin virusi ori alte secvenţe distructive de cod sau alte proprietăţi distructive, deoarece aceste sisteme şi programe software nu sunt realizate de către/sub controlul KAT 91 S.R.L. și CREATIVE CRATE.

Fiecare utilizator al CREATIVECRATE.RO este de acord că, la cererea CREATIVE CRATE, să exonereze de răspundere CREATIVECRATE.RO pentru orice acţiuni judiciare sau extrajudiciare şi să acopere cheltuielile de judecată şi orice alte cheltuieli care ar putea să apară ca urmare a încălcării de către utilizatorul respectiv a clauzelor prezentului document.

Echipa CREATIVECRATE.RO face toate eforturile pentru a furniza permanent informații corecte despre parteneri și serviciile acestora, preluate din surse autorizate, ori de câte ori acest lucru este posibil.

Proprietatea intelectuală

Prin utilizarea acestui website recunoașteți că CREATIVECRATE.RO și toate serviciile și produsele oferite sau comercializate prin intermediul CREATIVECRATE.RO au fost dezvoltate, compilate, pregătite, verificate, selectate și aranjate de către KAT 91 S.R.L constituie proprietatea intelectuală a KAT 91 S.R.L (după caz).

Conținutul, design-ul, precum și orice material care are legătură cu CREATIVECRATE.RO, trimis prin e-mail sau furnizat în orice modalitate (exemplu: broșuri, ghiduri, articole, design și orice alt material) aparțin KAT 91 S.R.L. și colaboratorilor săi (acolo unde acest lucru este specificat expres) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Exceptând situațiile precizate în mod expres, este interzisă copierea, utilizarea sau reproducerea conținutului și designului CREATIVECRATE.RO fără a deține o permisiune scrisă prealabilă în acest sens din partea KAT 91 S.R.L. Totodată, este interzisă în orice situații, utilizarea numelui CREATIVECRATE.RO, KAT 91 S.R.L. și/sau derivări care fac trimitere la denumirea acestora, fără aprobarea prealabilă a KAT 91 S.R.L.

CREATIVECRATE.RO poate fi accesat și contactat de orice persoană fizică și juridică și prin trimiterea oricărei informații sau material către CREATIVECRATE.RO și KAT 91 S.R.L., recunoașteți că KAT 91 S.R.L. are dreptul deplin, irevocabil, permanent de modificare și utilizare a celor furnizate, inclusiv pentru a dezvolta noi servicii/produse bazate pe acestea.

Recunoașteți că nu aveți niciun drept de a solicita orice formă de contraprestație pentru aceste informații sau documente și declarați și garantați, în mod explicit că: (a) dețineți sau controlați, conform legii, toate drepturile care vă permit să transmiteți informațiile sau documentele respective; (b) că aceste informații sau documente sunt adevarate; (c) că utilizarea acestor informații sau documente nu încalcă prevederile legislative în vigoare și ale prezentului document și nu afectează alte persoane. CREATIVECRATE.RO, KAT 91 S.R.L nu își asumă nicio responsabilitate legată de aceste informații sau materiale.

Utilizarea continutului “ KAT 91 S.R.L.”

Utilizarea serviciilor oferite de CREATIVECRATE.RO și KAT 91 S.R.L în modalități sau în scopuri care contravin normelor legale în vigoare sau ale prezentului document, este strict interzisă.

Persoanele fizice sau juridice responsabile de încălcarea prevederilor din prezentul document vor suporta prevederile legislației în vigoare în România.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face conform reglementărilor legislative în vigoare, conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) aplicabil din data de 25.05.2018 și Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice,  KAT 91 S.R.L având obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră ori de o altă persoană. Scopul colectării datelor este reprezentat de servicii pe internet și atingerea obiectului de activitate al KAT 91 S.R.L.

Refuzul dumneavoastră de a furniza informațiile solicitate determină imposibilitatea accesării serviciilor unde v-au fost solicitate informațiile respective.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate doar angajaților și anumiți colaboratori ai  KAT 91 S.R.L., care se ocupă de furnizarea și de întreținerea infrastructurii legate de serviciile pe internet oferite pe acest site, precum și anumite categorii de utilizatori ai serviciilor pe internet, în funcție de condițiile de utilizare ale fiecărui serviciu.

CREATIVECRATE.RO poate transmite părti din conținutul său prin newslettere transmise prin intermediul poștei electronice (e-mail). Utilizarea informațiilor transmise prin intermediul acestora se va realiza în concordanță cu prevederile prezentului document.

Respectarea procedurii de abonare la newsletter-ul CREATIVECRATE.RO echivalează cu acceptarea explicită a dreptului KAT 91 S.R.L. de a păstra, prelucra și utiliza datele furnizate în momentul abonării în condițiile legislației în vigoare.

Prin abonarea la newsletter-ul CREATIVECRATE.RO sunteți de acord să fiți incluși în baza de date a KAT 91 S.R.L. și să primiți ocazional informații promoționale prin e-mail sau poștă. Membrii înscriși în baza de date certifică faptul că își cunosc drepturile conferite de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

KAT 91 S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica, adăuga, suspenda sau șterge porțiuni ale conținutului CREATIVECRATE.RO sau de a schimba specificațiile tehnice legate de utilizarea website-ului în orice moment. De asemenea, KAT 91 S.R.L. își rezervă dreptul de a restricționa, temporar sau permanent, accesul utilizatorilor la o parte sau la întregul conținut al CREATIVECRATE.RO

Prezentul document poate fi modificat în orice moment, fără o notificare a utilizatorilor CREATIVECRATE.RO

CREATIVECRATE.RO poate suferi întreruperi temporare ale funcționării în scopul realizării de activități de întreținere.

KAT 91 S.R.L. nu poate fi făcut responsabil pentru nicio întârziere sau eroare în conținutul furnizat de către CREATIVECRATE.RO sau de către publicațiile apărute în legătură directă cu CREATIVECRATE.RO, dacă întârzierea sau eroarea a rezultat direct sau indirect din cauze care nu depind de voința KAT 91 S.R.L.   Aceasta exonerare include, dar nu se limitează la: erorile de funcționare al echipamentului tehnic utilizat de către KAT 91 S.R.L., funcționarea defectuoasă sau oprirea serverelor pe care este postat CREATIVECRATE.RO, lipsa funcționării conexiunii la internet, acțiunea virușilor informatici, accesul neautorizat în sistemele CREATIVECRATE.RO, erorile de operare, grevă etc.

Unele servicii oferite de KAT 91 S.R.L. pot face obiectul unor termeni și condiții de utilizare diferiți, care vor fi afișate în cazul fiecărui astfel de serviciu la loc vizibil putând fi studiați înainte de folosirea serviciului.

În conținutul CREATIVECRATE.RO pot fi incluse secțiuni publicitare în care se vor afisa mesaje publicitare ale unor terțe persoane. KAT 91 S.R.L nu este responsabil în nicio măsură pentru conținutul acestor mesaje publicitare. De asemenea, KAT 91 S.R.L nu este responsabil pentru conținutul paginilor web la care se face trimitere din conținutul CREATIVECRATE.RO.

Orice notificare căctre CREATIVECRATE.RO sau KAT 91 S.R.L trebuie trimisă în scris, prin intermediul poștei sau al e-mail-ului, la adresa sau numarul de telefon menționate în pagina de contact.

Orice altă modalitate de contact are caracter neoficial și va fi considerată ca având doar un rol de informare generală.

Drepturile și obligațiile din prezentul document, atât pentru KAT 91 S.R.L, CREATIVECRATE.RO și fiecare utilizator al CREATIVECRATE.RO, precum și efectele juridice pe care le produce vor fi interpretate și guvernate de legea română în vigoare.

Orice litigiu care are ca obiect drepturile și obligațiile stabilite prin prezentul document va fi dus spre soluționare în fața instanțelor românești dacă litigiul nu se poate rezolva pe cale amiabilă.